Jydske Commodities har udviklet et unikt produkt – SPOT MED LOFT.

El indkøb, el kontrakter og elaftaler har indtil nu handlet om timning – vi har taget timingen ud af markedet.

Jydske Commodities har udviklet produktet SPOT MED LOFT, der er en finansiel el-aftale med et loft. (Loft = Max pris)

Vores produkt SPOT MED LOFT giver din virksomhed mulighed for at tænke i både fastpris og spotmarkedet. Vores produkt kører sideløbende med den nuværende fysiske el-aftale din virksomhed allerede har med jeres elleverandør.

Forskellen på vores produkt og andre energileverandører er, at vi giver din virksomhed mulighed i en MAX pris eller en spotafregning, det kan kun lade sig gøre hos Jydske Commodities.

Dette lader sig gøre på følgende måde, du får en MAX pris for et given år eller årrække, når året så er udløbet ser man tilbage på året og har den gennemsnitlige spot for året været lavere, ja så beholder man sin afregning på spot markedet. Men har den gennemsnitlige spotpris på året været højere end den MAX pris man har jf. aftalen, ja så udbetales differencen. Denne måde at tænke i to markeder er unik og her får man den bedste pris på markedet for året. Denne mulighed kaldes for en asiatisk option, som ikke kigger frem, men derimod baglæns og ser på prisen bagud.

Jydske Commodities garanterer en MAX pris for din virksomheds samlede energiomkostninger. Vi giver et LOFT for hele dit elforbrug, hvilket betyder, at vi tilbyder en max pris for, hvor meget din virksomhed højest kan komme til at betale for jeres elforbrug. Dermed skaber vi budgetsikkerhed omkring din virksomheds energiomkostninger.

Kontakt os allerede i dag for at høre om mulighederne for din virksomhed. Send mail til info@jydskecommodities.dk.

Som noget helt nyt kan man få dette produkt både som en måneds, kvartals eller en eller flere års aftale.

POT-MED-LOFT-2018

SPOT-MED-LOFT-2017

SPOT-MED-LOFT-2016

SPOT-MED-LOFT-2015

SPOT-MED-LOFT-2008