PSO-afgiften og dens indflydelse på din virksomheds energiomkostninger.

Baggrunden for Jydske Commodities’ arbejde er kort sagt PSO-afgiften. Det, vi arbejder med, er at sikre din virksomhed mod den svingende PSO-afgiften.

Prisen på el påvirkes af mange faktorer herunder vandmagasiner, vind, olie, kul, gas, de omkringliggende markeder samt spekulation i markedet. PSO-afgiftens størrelse påvirkes ligeledes af de samme faktorer.

Jydske Commodities tilbyder en finansiel elaftale, der er sideløbende med den fysiske elaftale, din virksomhed allerede har med jeres fysiske elleverandør. Gennem en finansiel elaftale med os får din virksomhed et markedsloft for hvad, du højst kan komme til at betale for hele jeres elforbrug. Det vil sige både elprisen samt PSO-afgiften. Gennem et samarbejde med os tager du dermed højde for PSO-afgiften når du indkøber el.

 På nedenstående graf kan du se udviklingen i PSO-afgiften:

pso-udvikling-2005-til-2022
 _
Fra politisk side satses der forsat mere og mere på vedvarende energi, ønsket er at vedvarende energi i Danmark skal dække en større og større del af det samlede elforbrug. Derfor bygges der stadig flere og større vindmøller. Denne udbygning af mængden af vedvarende energi vil højest sandsynligt påvirke PSO-afgiftens størrelse. Årsagen er, at vedvarende energi ikke kan konkurrere på markedsvilkår med andre energiformer, hvorfor der er behov for en støtteordning gennem PSO-afgiften.
_
Nedestående graf fra Danmarks Vindmølleforening viser, at vindmøllernes andel af elforbruget er stigende. Dog med svingende tal, da det både drejer sig om antal vindmøller (MWh produceret), samt hvor meget vind der er. Efter 2011, hvor grafen stopper, er andelen forsat med at stige. I følge tal fra Energinet.dk leverede vindmøller i 2014 39,1 procent af danskernes elforbrug.

Elforbrug og vindkraftproduktion

Elforbrug og vindkraftproduktion

Kilde: Danmarks Vindmølleforening

PSO-afgiften ser på baggrund af ovenstående ikke ud til at blive hverken betydeligt mindre eller stabil.

Her kommer Jydske Commodities ind i billedet. Vi kan hjælpe din virksomhed med at tage højde for PSO-afgiften, så den ikke kommer som en uforudset udgift, men derimod er indregnet i et markedsloft sammen med elprisen.