Jydske Commodities har udviklet et unikt produkt PSO – EL MED LOFT.

El indkøb, el kontrakter og elaftaler har indtil nu handlet om timning – vi har taget timingen ud af markedet.

Jydske Commodities har udviklet produktet PSO – EL MED LOFT, der er en finansiel el-aftale med et prisloft, der både indeholder elprisen og PSO-afgiften.

PSO-afgiften er offentlige forpligtelser, der går til økonomisk hjælp til miljøvenlig, vedvarende energi samt forskning og udvikling inden for energimarkedet.

Vores produkt PSO – EL MED LOFT giver din virksomhed mulighed for at stabilisere jeres samlede energiomkostninger gennem en finansiel el-aftale med et prisloft. Vores produkt kører sideløbende med den nuværende fysiske el-aftale din virksomhed allerede har med jeres elleverandør.

Forskellen på vores produkt og andre energileverandører er, at vi udregner en samlet pris på el, hvor PSO-afgiften er medregnet.

PSO-afgiften er steget fra 6,00 øre/kWh i 2011 til 23,00 øre/kWh i 2014. Det er en stigning på mere end 380 procent over 3 år. Derfor har PSO-afgiften en stor betydning for din virksomheds samlede energiomkostninger.

Jydske Commodities garanterer en øvre pris/grænse for din virksomheds samlede energiomkostninger. Vi giver et markedsloft for hele dit elforbruget, hvilket betyder, at vi tilbyder en max pris for, hvor meget din virksomhed højest kan komme til at betale for jeres elforbrug. Dermed skaber vi budgetsikkerhed omkring din virksomheds energiomkostninger.

Dette produkt udgår pr. 31. december 2021 da PSO afgiften forsvinder og betales herefter over skatte billetten.

PSO-EL-MED-LOFT-manedsLOFT

PSO-EL-MED-LOFT-kvartalsLOFT

PSO-EL-MED-LOFT-arsLOFT