Jydske Commodities har udviklet et unikt produkt – FAST-SPOT/Markedsloft.

El indkøb, el kontrakter og elaftaler har indtil nu handlet om timning – vi har taget timingen ud af markedet.

Jydske Commodities har udviklet produktet FAST-SPOT/Markedsloft, der er en finansiel elaftale med et markedsloft.

Vores produkt FAST-SPOT/Markedsloft giver din virksomhed mulighed for at tænke i både fastpris og spotmarkedet. Vores produkt kører sideløbende med den nuværende fysiske elaftale din virksomhed allerede har med jeres elleverandør.

Forskellen på vores produkt og andre energileverandører er, at vi giver din virksomhed mulighed i en fastpris eller en spotafregning, det kan kun lade sig gøre hos Jydske Commodities.

Dette lader sig gøre på følgende måde, du får en fastpris for et given år eller årrække, når året så er udløbet ser man tilbage på året og har den gennemsnitlige spot for året været lavere får man differencen udbetalt. Men har den faste pris derimod været den bedste, så er det den man beholder. Denne måde at tænke i to markeder er unik og her får man den bedste pris på markedet for året. Denne mulighed kaldes for en asiatisk option, som ikke kigger frem, men derimod baglæns og ser på prisen bagud.

Jydske Commodities garanterer en øvre grænse for din virksomheds samlede energiomkostninger. Vi giver et markedsloft for hele dit elforbrug, hvilket betyder, at vi tilbyder en max pris for, hvor meget din virksomhed højest kan komme til at betale for jeres elforbrug. Dermed skaber vi budgetsikkerhed omkring din virksomheds energiomkostninger.

Kontakt os allerede i dag for at høre om mulighederne for din virksomhed. Ring til +45 96 82 82 81 – eller mail til info@jydskecommodities.dk.